Kansspel met verminderde inzet - KVI - Erron - Book of cards

Waarom een Book of Cards plaatsen?

  • Gloednieuw design
  • Max. 50 cent per spel
  • Max. 6 euro winst per spel
  • Biljettenlezer
  • Vergunning klasse C nodig. (aan te vragen bij de kansspelcommissie)
  • Extra inkomsten in jouw horecazaak
  • 4 spelletjes : Six Deals, Aztek, Six Card, Monkey Card

Voor het plaatsen toestellen met verminderde inzet (KVI) heeft u, als cafébaas, deze vergunning nodig. Wij helpen u graag verder met de administratie en de aanvraag om deze te bekomen.

Caféspelen Vlaeminck is houder van de vergunning met nummer E346320 en is dus in regel met de voorwaarden van de Kansspelcommissie om KVI’s te plaatsen.

Meer informatie

Specificaties

Hoogte191 cm
Breedte55 cm
Diepte53 cm

Veel gestelde vragen over Kansspel met verminderde inzet - KVI

U hebt een klasse C vergunning nodig voor het plaatsen van een kansspel met verminderde inzet (KVI).

Wat hebt u daarvoor nodig?

1.Het advies van de burgemeester inzake kansspelinrichtingen klasse III. Dit advies moet worden opgesteld volgens het model in de koninklijk besluit van 11 oktober 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning C. U vindt hier het typedocument.
Dit KB bepaalt ook de termijn waarbinnen de gemeente moet antwoorden en de gevallen waarin de Kansspelcommissie op basis van het advies de vergunning moet weigeren.
“Bij ontstentenis van advies binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum van de verzending of de datum van het ontvangstbewijs door de gemeente, wordt het advies gunstig geacht en mag de procedure worden voortgezet.
Indien binnen de termijn bedoeld in het vorige lid niet is ingegaan op de adviesaanvraag, moet de aanvrager deze adviesaanvraag bij de vergunningsaanvraag voegen, samen met het bewijs van de datum van adviesaanvraag.

2.Indien de gemeente gemotiveerde bezwaren heeft met betrekking tot de plaatsing van maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet op basis van de proces-verbalen bedoeld in het modeldocument dat als bijlage III bij die besluit is gevoegd, kan de Kansspelcommissie geen vergunning klasse C afleveren
3.De gegevens van de onderneming en de vestigingseenheid in de kruispuntbank;
4.Een advies uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden) - attesten opvragen via relatiebeheer@vlaanderen.be (Vlaams Gewest), https://fiscaliteit.brussels/fiscale-adviezen (Brussels Gewest), of fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be (Waals Gewest);
5.Een kopie van de statuten van de vennootschap als de aanvrager een rechtspersoon is;
6.Een origineel uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de afgelopen 3 jaren (enkel als de aanvrager een buitenlander is).

Heeft u een vraag rond het kopen of huren van onze spelen? Neem dan gerust verder contact met ons op. 

Alle vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW. 

Interesse in het kopen of huren van onze spellen voor uw feest of event? Contacteer ons dan gerust, Caféspelen Vlaeminck is uw expert in verhuur van spellen en caféspelen