Veel gestelde vragen over

De levering van het toestel is gratis, indien de plaats van levering zich binnen een straal van 20km bevindt.

Voor verdere afstanden komt er 1 € per km bij.

Er wordt een forfaitaire loonkost van 60.50 € (50€ excl BTW) aangerekend.

Voor toestellen die op verdiep moeten worden geplaatst kan er een extra kost bijkomen.

Wij hebben meestal een stock van 2 of 3 flippers waaruit er kan gekozen worden.

Alle vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW.

Uiteraard! 

Stuur ons een foto van uw biljart/pooltafel en wij maken u een offerte op maat.

Wij renoveren ook volledig uw biljart.

U hebt een klasse C vergunning nodig voor het plaatsen van een kansspel met verminderde inzet (KVI).

Wat hebt u daarvoor nodig?

1.Het advies van de burgemeester inzake kansspelinrichtingen klasse III. Dit advies moet worden opgesteld volgens het model in de koninklijk besluit van 11 oktober 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning C. U vindt hier het typedocument.
Dit KB bepaalt ook de termijn waarbinnen de gemeente moet antwoorden en de gevallen waarin de Kansspelcommissie op basis van het advies de vergunning moet weigeren.
“Bij ontstentenis van advies binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum van de verzending of de datum van het ontvangstbewijs door de gemeente, wordt het advies gunstig geacht en mag de procedure worden voortgezet.
Indien binnen de termijn bedoeld in het vorige lid niet is ingegaan op de adviesaanvraag, moet de aanvrager deze adviesaanvraag bij de vergunningsaanvraag voegen, samen met het bewijs van de datum van adviesaanvraag.

2.Indien de gemeente gemotiveerde bezwaren heeft met betrekking tot de plaatsing van maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet op basis van de proces-verbalen bedoeld in het modeldocument dat als bijlage III bij die besluit is gevoegd, kan de Kansspelcommissie geen vergunning klasse C afleveren
3.De gegevens van de onderneming en de vestigingseenheid in de kruispuntbank;
4.Een advies uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden) - attesten opvragen via relatiebeheer@vlaanderen.be (Vlaams Gewest), https://fiscaliteit.brussels/fiscale-adviezen (Brussels Gewest), of fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be (Waals Gewest);
5.Een kopie van de statuten van de vennootschap als de aanvrager een rechtspersoon is;
6.Een origineel uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de afgelopen 3 jaren (enkel als de aanvrager een buitenlander is).

Breedte van 70cm , diepte 60 cm hoogte min 215cm zonder topscherm, met topscherm 251cm

de  startlijn is op 248 cm 

 

BUITENAFM

SPEELVELD

SPEELRUIMTE

GEWICHT

POOL 7ft

210 x 120 cm

180 x 90   cm

460 x 360 cm

230 kg.

POOL 8ft

230 x 130 cm

200 x 100 cm

480 x 380 cm

275 kg.

POOL 9ft

255 x 143 cm

224 x 112 cm

504 x 392 cm

320 kg.

Spelregels 8-ball

Een spelletje pool wordt op 1001 verschillende manieren gespeeld. Elk café heeft wel zijn eigen regeltjes. Tijd om voor eens en altijd de correcte spelregels op een rijtje te zetten. Met deze 5 stappen speel je vanaf nu een correct spelletje Eight Ball.

1. Wie mag beginnen?
Voor we aan het echte spelletje of 'rack' kunnen beginnen, moet er eerst een 'lag' gespeeld worden. De lag bepaalt wie de objectballen uit elkaar mag spelen ofwel 'breaken'.
Bij de lag worden twee ballen op de hoofdlijn geplaatst. De spelers stoten ongeveer tegelijkertijd hun speelbal naar de voetband met als doel hun speelbal zo dicht mogelijk bij de hoofdband te doen eindigen.
De winnaar van de lag kiest wie het eerst de rack (objectballen die in de vorm van een driekhoek liggen) mag breaken.
Een correct Eight Ball-rack leggen
Voor de break moet je eerst het rack leggen. Dit gebeurt met behulp van een driehoek. Een correct rack plaats je als volgt:
De voorste bal ligt op op de voetspot en is vol (zie tekening)

[img id=undefined size=small alt="eightball Rack" title="eightball Rack"]Selecteer een map/[/img]eightball Rack
eightball Rack


De 8-ball ligt in het midden van de derde rij
Van zowel heel als half ligt één bal als buitenste bal op de onderste rij van vijf ballen.
De andere ballen worden willekeurig en zonder vast patroon in het rack geplaatst.


2. Hoe speel je een correcte 'break'?
De break of het pak openspelen doe je zo:
De speler heeft de cue-ball-in-hand (cue ball = witte bal) in het hoofdveld. Hij mag de bal overal in het hoofdveld leggen;
Er hoeft niet 'gecalld' (zeggen in welke pocket je gaat spelen) worden en elke bal mag als eerste geraakt worden;
Als je een bal pot en hierbij geen 'foul' maakt, blijf je aan de beurt en is de 'tafel open'. Dit wil zeggen dat de speler vrije keuze (halve/hele ballen) heeft.
Als bij de break geen bal wordt gepot, moeten ten minste vier objectballen ten minste één band raken.
Het potten van de '8-ball' (zwarte bal) bij de break is geen foul. De speler kan de 8-ball 'spotten' (bal terug op zijn plek leggen) en de tafel aanvaarden of hij kan opnieuw breaken.


3. Wie speelt met vol en wie met half?
Een tafel wordt open genoemd als er nog niet bepaald is wie met de volle en wie met de halve ballen speelt. Op dat moment moet de speler bij elk shot zijn bal callen.
Indien de speler op legale wijze deze gecallde bal pot, behoort de bijbehorende groep bij die speler en heeft zijn tegenstander de andere groep.
Indien de speler zijn gecallde bal niet op legale wijze pot, blijft de tafel open en gaat de beurt naar zijn tegenstander.
Zolang de tafel open is, mag elke bal behalve de 8-ball als eerste worden aangespeeld.


4. Wanneer verlies je het spel?
Het kan plots afgelopen zijn bij pool. Een speler verliest een rack als hij:
De 8‐ball pot, terwijl hij een fout (zie aparte lijst) maakt
De 8‐ball pot, terwijl er nog ten minste één bal van zijn groep op tafel ligt
De 8‐ball pot in een niet‐gecallde pocket
De 8‐ball van tafel speelt
Deze regels gelden niet bij het break shot.


5. Wie wint?
We hebben het makkelijkste voor het laatst gehouden. Wie het eerst al zijn objectballen en vervolgens de 8-ball pot heeft gewonnen!
Een speler heeft bij elke stoot de vrije keuze in welke pocket hij de 8-ball wil potten. Elke stoot moet wel gecalld worden.
Fouten
Indien de speler een standaardfout maakt, gaat de beurt naar de tegenstander. Deze mag dan de cue ball op eender welke plaats op het speelveld leggen.

6. De volgende fouten zijn standaardfouten bij Eight Ball:

Cue ball rolt in de pocket of van tafel
Verkeerde bal eerst raken (de eerste bal die met de cue ball in contact komt, moet tot de groep van de speler behoren)
Geen band na balcontact
Geen voet op de grond
Bal van tafel
Het aanraken van ballen
Dubbele hit
Duw-stoot
Nog in beweging zijnde ballen
Foutieve cue ball plaatsing
Foutieve stoot in het hoofdveld
Keu op tafel

 

De basis spelregels van 9-ball pool zijn de volgende:

De poolvariant 9 ball wordt, net als 8-ball, gespeeld op een reguliere pooltafel met 6 pockets.
Het spel wordt gespeeld met 2 spelers.
Bij nineball pool worden in totaal 10 ballen gebruikt, dit zijn de genummerde ballen 1 t/m 9 en de witte (cue)bal.
De gekleurde ballen worden in een ruitvorm aan 1 kant van de tafel geplaats met de nummer 9 bal in het midden en de nummer 1 bal in de voorste punt.
De witte bal wordt achter de lijn aan de andere kant van de tafel geplaatst.
Het is de bedoeling om met de witte bal alle andere ballen op volgorde in de pocket te stoten.
Als de goede bal in de pocket gaat mag men nog een keer stoten. Degene die de nummer 9 bal regelmentair in de pocket stoot heeft de pot gewonnen.
Als de nummer 9 bal via een lager genummerde bal (die in volgorde ook aan de beurt is) de pocket ingaat heeft degene die de bal stootte ook gewonnen.

9-ball pool

9-ball pool spelen
Het spelen van 9-ball poolbiljart vraagt vooraf om de ballen op de juiste manier op tafel klaar te zetten (oftewel te 'racken'.
Bij nineball wordt er vooraf een ruit vorm neergelgd in plaats van een driehoekvorm zoals bij 8 ball pool. Om de juiste vorm te maken zijn speciale 9-ball racks beschikbaar, maar ook de gewone driehoek die gebruikt wordt voor 8-ball pool kun je vrij eenvoudig gebruiken om, vanaf de punt van de driehoek, de specifieke ruit te maken voor nine-ball poolbiljart.
Bij 9 ball pool worden alle 'hele' ballen gebruikt met de nummers 1 t/m 8 en de 'halve' bal met nummer 9. Alle andere ballen (de overgebleven 'halve' ballen) worden buiten het spel gelaten.
De manier waarop de ballen vooraf moeten worden neergelgd is ter verduidelijking te ien op de afbeelding hierboven op deze pagina.


Fouten bij 9-ball poolbiljart

De fouten die je bij poolbiljart kunt maken zijn bij 9-ball pool bijna identiek aan die van 8-ball pool. Uiteraard is het niet mogelijk om per ongeluk de zwarte ball te potten en daarmee de wedstrijd te verliezen.
Hieronder een aantal fouten waarbij de witte bal in de hand mag worden genomen door de volgende speler om overal op het speelveld te plaatsen voor zijn of haar stoot.
De witte bal komt in een pocket terecht.
De witte bal wordt tegen de verkeerde kleur, in dit geval niet de bal met het laagste nummer, gestoten.
De witte bal raakt geen enkele andere bal.
Een bal wordt (onbedoeld) aangeraakt met hand, kleding, keu (zonder en stoot te maken).
Doorstoten (duwen) van een bal.
Als je een bal van de speeltafel af speelt / kaatst.

Regels bij nineball

Bij nineball is het mogelijk om het spel uit te spelen op een aantal bijnzondere manieren. De eerste daarvan is als je de afstoot dusdanig doet dat de ninebal direct in een pocket verdwijnt.
Een tweede bijzondere manier om te winnen is om tussentijds de 9-ball te potten via een andere bal. Dit kan als je bijvoorbeeld de nummer 4 bal de laagste is en aan de beurt is, en je kan, door de 4 bal te spelen, de 9-ball potten.
Verder is het goed om de spelregel te weten dat als de 9-ball per ongeluk gepot wordt dat deze wordt teruggelegd op de startplek. Dit geldt niet voor andere ballen die foutief worden gepot.
Tot slot is er nog de regel dat bij het spelen van een bal die gepot moet worden of minimaal een band moet raken. Dit voorkomt passief verdedigend spel door zachte suffe balletjes.